Yöneticilik ve Liderlik Becerileri Eğitimi

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri Eğitimi

Eğitimin Amacı
Katılımcıların Yöneticilik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini sağlamak

Eğitime Kimler Katılmalı
Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, kendisini geliştirmek isteyenler

Eğitim Yöntemi:
Eğitim uygulamalı olarak sürdürülecektir. Yapılacak olan grup çalışmaları/video çekimleri ile katılımcılar kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarını (doğru/yanlış) gözlemleyecek ve irdeleyecekler böylelikle doğru davranış kalıplarını geliştirmelerine katkıda bulunulacaktır.

Eğitimden elde edilecek yararlar:
• Gelişen yöneticilik ve Liderlik dünyası hakkında bilgiler edinilecek
• Yeni yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları kazanılacak
• Şirket içi iletim gelişecek, sürtüşmeler azalacak
• Şirketin işlerinin daha iyi yürümesi sağlanacak
• İş akışları hızlanacak

Eğitim İçeriği
• Güncel yönetim kavramları
• Organizasyonlardaki örgütlenme
• Kurum kültürü
• Yönetim faaliyetlerinin özellikleri
• Yöneticilik ve liderlik
o Lider Yöneticinin Özellikleri
o Yöneticinin ve liderin sahip olması gereken özellikler
• Yönetimde ilişkiler, etkin iletişim ve iletişim yönetimi
• Yönetici ve motivasyon
• Çatışma yönetimi
• Pareto analizi
• Stratejik yönetim
• Hedeflerle yönetim
• Performans yönetimi
• Yönetici ve karar verme
• Takım kurma ve yönetme
• Yöneticinin zamanı yönetmesi
• Toplantıları yönetme
• Raporlama ve takip
• Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Leave a Reply