Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması

Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması

Amaç

Her kademe yöneticisinin ana hedeflerinden biri olan işletme verimliliği ve buna ulaşırken uygulanan tekniklerin tümünde ulaşılacak sonuç işletme karlılığı olduğu bilinmektedir.

İşletmelerin verim analizindeki temel kriterlerden biri olan bilançoya yansıyan değerlerin neler ifade ettiğinin anlatıldığı eğitimde, genel ekonomik davranışlardan üretilen sonuçlar ile birlikte, bilanço üzerinde oluşan hareketlerin de analizi yapılacaktır.

Eğitim içeriği

Finansal Tabloların Temel Özellikleri

 • Önemli kavramlar ve finansal analize giriş
 • Yönetim ve bilanço
 • Bilanço Okumak Yönetici İçin Neden Gerekli
 • İyi Yönetici ve Bilanço Okuyabilme İlişkisi
 • Bilanço Okurken İşletme İçi ve Dışı Bilgi Gerekliliği
 • Bilanço Kimleri İlgilendirir
 • Bilanço okurken dikkat edilecek noktalar ve buna bağlı kurumsal yönetim
 • Finansal analizin kısıtları ve tabloların analize hazır hale getirilmesi

Tek Düzen Hesap Planı

 • Kısaca Tek Düzen Hesap Planı
 • Bilanço Hesapları
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Nazım Hesapları
 • Bilanço
 • Bilançoda temel kavramlar
 • Nakit akımı tablosu ve yorumu
 • Mizan ve hesap planlarının işleyişi
 • Gelir tablosu ve tablo bileşenleri
 • Önemli Muhasebe Kavramları ve Mali Analiz
  • Net işletme sermayesi
  • Mali analiz kavramı, türleri ve teknikleri

Bazı Tekniklerin Uygulanarak Bilançonun Okunması

 • Mali Tabloların Analizi
 • Net İşletme Sermayesi Analizleri
 • Alacaklar ile ilgili Analizler
 • Stoklar ile ilgili Analizler
 • Vaka Çalışmaları
 • Finansal Rasyolar
 • Likidite
 • Borçlanma
 • Karlılık – Verimlilik
 • Faaliyet
 • Finansal Kaldıraç

Bilanço Okumasından Sonuç Üretme

 • Düşük sermaye maliyeti ile finansman bulma,
 • Krizleri kolay atlatabilme,
 • Hissedarlara ve kamuya verdiği güvenle tercih edilen şirket olma,
 • Saydamlığı, hesap verebilirliği ve sorumluluğu ile sermaye piyasalarında tercih edilen şirket olma,
 • Yabancı sermayenin birleşme, evlilik, kurumsal finansman anlamında tercih edilen şirket olma,

Leave a Reply