Kategori: eğitimler

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

… Link …Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi Eğitimin Amacı Küresel krizlerin de olumsuz etkisiyle hızlı değişime uğrayan satış ve satın alma yönetimlerinde biriken stres, işletmelerin karlı karar alma sürecini etkileyebilmekte, satış ve satınalma sorunlarını da beraberinde getirmektedir. İnsan ömrünün uzayıp, firma ömürlerinin kısaldığı …

İleri Yönetim Teknikleri

İleri Yönetim Teknikleri Eğitimin Amacı Yönetim becerileri özelliklerinizi en üst düzeye çıkarmak Doğru bildiğimiz yanlışlar ile yanlış bildiğimiz doğruları öğrenmek Eğitime Kimler Katılmalı Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, kendisini geliştirmek isteyenler Eğitim İçeriği Liderlik Liderlik Nedir? Lider ve Yönetici Arasındaki Fark Etkin Liderin Özellikleri Liderlik …

Hedef Odaklı Yönetim ve İletişim Eğitimi

Hedef Odaklı Yönetim ve İletişim Eğitimin Amacı Katılımcıların Yöneticilik becerilerini geliştirmek, yeni ve etkin alışkanlıklar edinmelerini sağlamak Eğitime Kimler Katılmalı Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket Ortakları, kendisini geliştirmek isteyenler Eğitim İçeriği Yönetim Kavramı Temel Yönetim Kavramlarında Hedef Odaklılık Yetki, Sorumluluk ve Delegasyon Geri Besleme Başarıya Yönlendirme …

Stratejik Yönetim ve Liderlik Eğitimi

Stratejik Yönetim ve Liderlik Eğitimin Amacı Kuruma net bir vizyon kazandırmak, stratejik önemi yüksek konulara yönelmek, değişimi yönetmek gibi stratejik yönetimin uygulanmasına dair yöntemlerin, pratik bilgi ve becerilerin kazandırılması Eğitime Kimler Katılmalı Şirket sahipleri ya da yöneticiler, Bulunduğu şirkette yükselmek isteyen çalışanlar, Kendi işini kurmuş ya da kurmak isteyen girişimciler, …

İkna, Başarılı Müzakere ve Çatışmanın Önlenmesi Teknikleri

İkna, Başarılı Müzakere ve Çatışmanın Önlenmesi Teknikleri Amaç İş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak için hangi konuda, kiminle ne tür bir diyaloga girmemiz, hangi tekniklerle iletişim kurmamız, nelerden kaçınmamız gerektiği konularındaki yöntem ve taktikleri öğrenmek, karşılaştığımız sorunları çözmek için karşı tarafı tanımak ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin …

İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi

İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimin Konusu ve Amacı : İşletme körlüğü, bir şirkette kullanılan yöntem ve uygulamalardaki hataların ve gelecekteki olası fırsatların ve risklerin çalışanlar tarafından algılanamaması sorunudur. Çünkü çalışanlar, zamanla şirketteki uygulamalara ve iş yapış şekillerine alıştıkları için sorunları, riskleri ve fırsatları görmeleri zorlaşır. Üstelik bu durum, yöneticiler …

Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi

Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi Yöneticiler çalışma hayatında zirveye ulaşırken asla yalnız hareket etmezler. Hepsinin kendine göre farklı amaçları ve çalışma tarzları vardır. Başarılı yöneticilere bakıldığında dikkat çeken ilk şey hepsinin yetkilendirme becerilerinin üst düzeyde olmasıdır. Yetki devri yöneticinin yetkilerini alt kademedeki yöneticilere devretme işlemidir. Ancak yetki aktarmak zorlu bir …

Satınalma Yönetimi Ve Teknikleri Eğitimi

Satınalma Yönetimi Ve Teknikleri Eğitimi Eğitimin Amacı Satınalma fonksiyonlarının işletme yönetimi içindeki yeri ve önemi belirtilerek, satınalmacıların işlerini neden ve ne şekilde daha iyi yapabileceklerinin bilgisi aktarılmaya çalışılacaktır. Eğitime Kimler Katılmalı Lojistik, Satış, Pazarlama, İş Geliştirme, Proje, Nakliye, Operasyon, Müşteri İlişkileri, Depbirimlerinde görev yapan çalışanları ve bu alanda kariyer yapmayı …

İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimi

İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimin Amacı İleri Satınalma Tekniklerini kullanarak, Satınalma, Tedarikçi ve Stok Yönetimi süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak. Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve karlılığı artırmak Eğitime Kimler Katılmalı Satınalma, Lojistik, Satış, Pazarlama, İş Geliştirme, Proje, Nakliye, Operasyon, Müşteri İlişkileri, Depbirimlerinde görev yapan çalışanları ve yöneticileri bu alanda kariyer yapmayı …

Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi Eğitim Hedefi Lojistik; doğru zaman, doğru kaynak, doğru kalite, doğru miktar ve doğru fiyat ile satın alınması mümkün olan mal, hizmet ve bilgi hareketlerini koordine ve kontrol etmektir. Bu bağlamda Satın alma, Lojistik faaliyetlerin en başlangıcında ve çok önemli konumda yer alan …